6320 05 21910 +47 38 11 84 11 English    Deutsch

Styret

"Julegave" fra Landbruksdirektoratet

Publisert: 16. desember 2017  av Terje Nilsen

Det er med stor tilfredshet styret kan meddele at vi har fått brev fra Landbruksdirektoratet hvor klubben innrømmes støtte til utbedring av flommens skader i høst.

Brevet begynner slik:

"Vedtak om naturskadeerstatning

Du søkte om erstatning etter naturskade den 01.11.2017. Landbruksdirektoratet innvilger en erstatning på inntil kroner 462 503."


Styret er godt fornøyd med tilsagnet og på nyåret starter vi reparasjonsarbeidene og gjennoppbyggingen.

Vi vil også etablere en arbeidsgruppe som skal se på permanent flomsikring av banen og trenger frivillige til å bidra her. Ta kontakt med styret snarest.

 
Sørmegleren
Gumpen Gruppen
Bavaria Kristiansand AS
Elkem
Color line
Nordea
Yess! Hotel
SR-Bank Kristiansand
Grønt Fokus AS
RSA Bil
Contiga
Elektronikk Service AS
Båthuset
Bico