6320 05 21910 +47 38 11 84 11 English    Deutsch

Styret

Planlagte styremøter 2018

Styret hadde sitt første møte mandag 26.februar og møteplanen for første halvår 2018 ser slik ut:
 
Møte Dato
01/2018 26.02.2018
02/2018 14.03.2018
03/2018 18.04.2018
04/2018 14.05.2018
05/2018 14.06.2018
   
   
   


Styreprotokoller legges fortløpende ut på hjemmesiden.

Styret er der for medlemmene. Vi vil vite hva dere er opptatt av og hva vi kan gjøre for å skape en enda bedre klubb.
Ta derfor kontakt enten på post@bjaavanngk.no, eller ved direkte kontakt med styrets medlemmer.

Bruk oss! En presentasjon av styret og kontaktdetaljer finner dere her.

Arbeidfordeling/oppfølgingsoppgaver i styret er:
 
  Oppfølging på vegne av styret / kontaktperson i styret
Per Arne Drivingrange
Claire Golf Grønn Glede, Kafe
Sally Miljøutvalget, Politiattester, Proshop, Arbeidsgiveransvar, Strategi, Samarbeid
Irene Hullfadderordning
Lasse Turneringsutvalget
Anne Marie Dameutvalget, Samarbeid KGK
Knut Dugnader

 
Sørmegleren
Gumpen Gruppen
Bavaria Kristiansand AS
Elkem
Color line
Nordea
Yess! Hotel
SR-Bank Kristiansand
Grønt Fokus AS
RSA Bil
Contiga
Elektronikk Service AS
Båthuset
Bico