6320 05 21910 +47 38 11 84 11 English    Deutsch

Miljøutvalg

Miljøutvalget

Miljøutvalget trenger deg! Ta kontakt med Sally Hoff eller Irene Bakke på irenehvalgaard@gmail.com dersom du har lyst til å jobbe med miljøfremmende tiltak!

Miljøutvalget skal bidra til at Bjaavann Golfklubb har et aktivt sosialt miljø basert på klubbens verdigrunnlag: Åpen, Ærlig, Inkluderende og Entusiastisk.

Utvalget skal gjennom sitt engasjement bidra til at det sosiale aspekt ivaretas i alle aktiviteter i klubben. Vi håper alle som kommer til klubben skal bli godt tatt i mot og inkludert i miljøet.

Vi har alle et ansvar for klubbmiljøet. Et godt miljø kan ikke vedtas av styret, men ved at alle prøver å oppføre seg i henhold på klubbens verdier, er vi godt på vei.

Vi er svært interessert i innspill fra både nye og gamle medlemmer, så ta kontakt hvis du har idéer ny miljøtiltak eller ting du mener kan forbedres.
Sørmegleren
Gumpen Gruppen
Bavaria Kristiansand AS
Elkem
Color line
Nordea
Yess! Hotel
SR-Bank Kristiansand
Grønt Fokus AS
RSA Bil
Contiga
Elektronikk Service AS
Båthuset
Bico